Restauratie en renovatie

Restauratie, renovatie en onderhoud

Wij zijn meer dan 50 jaar gespecialiseerd in restauratie van monumenten of beschermde gebouwen. Oude gebouwen weer een nieuwe functie geven is een uitdaging. Graag willen wij uw partner zijn.
Ons bedrijf is lid van de Stichting Vakgroep Restauratie en als zodanig gecertificeerd. Het is van belang dat belangrijke restauraties hoogwaardig worden uitgevoerd en daar zijn goed georganiseerde bedrijven met bekwame mensen voor nodig. Wij voldoen hieraan.
Teneinde het restaureren financieel binnen de perken te houden trachten wij altijd een goede organisatie en werkvoorbereiding te hanteren. Net zoals bij nieuwbouw is ook bij restaureren een zakelijke aanpak noodzakelijk.