Privacybeleid

Privacy Statement Du Prie bouw en ontwikkeling b.v.
Du Prie bouw en ontwikkeling b.v. is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van du Prie bouw en ontwikkeling b.v. is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

1. Toepassing
2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
3. Verwerkt du Prie bouw en ontwikkeling b.v. ook bijzondere persoonsgegevens?
4. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens
5. Hoe beschermen wij uw privacy?
6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
7. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
8. Uw privacyrechten
9. Het gebruik van cookies
10. Contactgegevens
11. Wijzigingen in onze privacy statement

1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie du Prie bouw en ontwikkeling b.v. persoonsgegevens verwerkt:

1. (potentiële) opdrachtgevers en leveranciers;
2. Bezoekers aan de website van du Prie bouw en ontwikkeling b.v.;
3. Bezoekers van (bouw)projecten van du Prie bouw en ontwikkeling b.v.;
4. Sollicitanten;
5. alle overige personen die met du Prie bouw en ontwikkeling b.v. contact opnemen of van wie du Prie bouw en ontwikkeling b.v. persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Du Prie bouw en ontwikkeling b.v. verwerkt persoonsgegevens die:
• een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en NAW gegevens, of andere persoonsgegevens;
• tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van du Prie bouw en ontwikkeling b.v. zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
• tijdens een bezoek aan (bouw)projecten van du Prie bouw en ontwikkeling b.v., waarbij uw naam en documentnummer van uw ID worden geregistreerd. Dit doen wij om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot ons bedrijfspand;
• door camerabeelden die bij een bezoek aan een (bouw) project van du Prie bouw en ontwikkeling b.v. zijn vastgelegd. Op de projecten kan gebruik worden gemaakt van camera opnames om bij calamiteiten te weten wie zich op het terrein bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het terrein. Camerabeelden worden na 28 dagen automatisch vernietigd;
• door een sollicitant persoonlijk aan du Prie bouw en ontwikkeling b.v. worden verstrekt bij het reageren op een vacature of bij een open vacature, zoals NAW gegevens, contactgegevens en een C.V. *met daarop bijvoorbeeld nationaliteit, geboortedatum, geslacht, referentiegegevens, gegevens omtrent opleiding en werkervaring, etc.).

3. Verwerkt Du Prie bouw en ontwikkeling b.v. ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.
In beginsel verwerkt du Prie bouw en ontwikkeling b.v. geen bijzondere persoonsgegevens, enkel als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet en noodzakelijk is voor het verwerkingsdoel.

4. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?
Du Prie bouw en ontwikkeling b.v. verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• Voor het uitvoeren van een overeenkomst en de administratieve afhandeling hiervan;
• Voor het onderhouden van contact, middels bijvoorbeeld uitnodigingen voor bijeenkomsten en versturen van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
• Voor het registreren van bezoekers aan (bouw) projecten om adequaat te kunnen handelen bij calamiteiten en voor het bewaken van de toegang tot de (bouw)projecten;
• Het verbeteren van de website van du Prie bouw en ontwikkeling b.v.;
• het bijhouden van gebruikersstatistieken op de website van du Prie bouw en ontwikkeling b.v.. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden of te bewaren.

5. Hoe beschermen wij uw privacy?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens.
Mocht u toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder sectie 10 van dit privacy statement.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Du Prie bouw en ontwikkeling b.v. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verstrekt, of om te voldoen aan een wettelijk vastgestelde bewaartermijn.

7. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

8. Uw privacyrechten
Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die du Prie bouw en ontwikkeling b.v. van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder sectie 10 van dit privacy statement.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Het gebruik van cookies
Du Prie bouw en ontwikkeling b.v. maakt gebruik van:
Javascripts; deze zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in;
Cookies; dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) uw surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Du Prie bouw en ontwikkeling b.v. maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstelling worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website met behulp van Google Analytics. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren.
Du Prie bouw en ontwikkeling b.v. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Wij laten Google niet uw volledig IP-adres verwerken en wij hebben het delen van gegevens met Google uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies
Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en heeft u de mogelijkheid deze te accepteren of niet. Als u ervoor kiest cookies niet te accepteren kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kunt u cookies ook verwijderen via de instellingen van uw browser.

10. Contactgegevens
Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Wilt u hierbij altijd het onderwerp “privacy” gebruiken zodat we uw verzoek of vraag zo spoedig mogelijk in behandeling kunnen nemen.
Du Prie bouw en ontwikkeling b.v.
Admiraal Banckertweg 23, 2315 SR Leiden
Tel: 071 522 2919
Email: info@duprie.nl

11. Wijzigingen in onze privacy statement
Du Prie bouw en ontwikkeling b.v. behoudt het recht om de privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.

Click to access the login or register cheese

Deze website gebruikt cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. Door gebruik te maken van de website of door op 'Accepteer cookies' te klikken geeft u aan hiermee akkoord te gaan.