Naar overzicht

Duurzame oplossing verwarmen en koelen stadhuis Leiden

  • Nieuws
  • 6 maart 2020

Duurzame oplossing verwarmen en koelen stadhuis Leiden

Eind februari is du Prie gestart met de boorwerkzaamheden voor de warmte-koude opslag waarbij bodemenergie gebruikt wordt voor het verwarmen en koelen van het toekomstige stadhuis. Een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt. De werkzaamheden duren ongeveer 9 weken. City Hall en de markt blijven bereikbaar.

In een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt. Bij dit werk wordt een z.g.n. “doublet systeem” toegepast.
Het doublet betreft een systeem met twee bronnen, een warme en een koude bron. In de winter wordt warm water uit de warme bron opgepompt, afgekoeld door gebruik voor verwarmingsdoeleinden en als koud water in de koude bron geïnfiltreerd. In de zomer wordt het koude water opgepompt en ermee gekoeld. Door het koelen wordt het opgewarmd. Daarna wordt het geïnfiltreerd in de warme bron. Een doubletsysteem bestaat in hoofdlijnen uit twee bronnen, leidingwerk, een warmtewisselaar in de technische ruimte en benodigde apparatuur voor drukhandhaving in het grondwatersysteem met bijbehorende regeltechniek.
Kenmerken:
• De warme en koude bron dienen een bepaalde onderlinge afstand te hebben zodat negatieve beïnvloeding wordt voorkomen. De bronnen moeten bij voorkeur haaks op de grondwaterstroming te worden gepositioneerd.
• Er kunnen grote capaciteiten gerealiseerd worden uit één of meerdere bronparen.
• Ruimte benodigd voor wisselaar in de technische ruimte in de kelder of op de begane grond.
• In grondwater zitten opgeloste gassen welke op overdruk gehouden dienen te worden als het grondwater boven maaiveld, en uit zijn natuurlijk overdruksituatie, wordt gehaald. Hiervoor is een zogenaamd drukhoudsysteem (injectieklep, pilotsysteem, meting en registratie).

Het boren en spoelen van de boringen zal in beperkte mate overlast geven voor de omgeving, met name de hoeveelheid materieel en het daarbij behorend gebruik van ruimte.
De boorstelling maakt geluid maar dit is beperkt en niet overheersend. ’s-Avonds en ’s-Nachts wordt het spoelwater welk is opgevangen in de buffercontainers gelijkmatig
geloosd op het vuilwaterriool zodat de volgende dag weer gestart kan worden met lege buffercontainers.

Bouw verder met du Prie

Een ambitieus idee voor een project, een uitdaging voor een bestaand gebouw, een nieuwe stap in je carrière – wij bouwen graag samen met opdrachtgevers, collega’s en andere stakeholders partijen aan een duurzame relatie. Dat levert de mooiste resultaten op.

Neem contact op
du Prie bouw & ontwikkeling