Naar expertises

Meten en modelleren

Bouwen met betrouwbare data

Bezint eer ge begint – dit aloude adagium geldt bij uitstek voor ons werk. Solide constructies, aansluitende materialen en onzichtbaar geïntegreerde installaties zijn bij een renovatie alleen mogelijk als er van tevoren een gedetailleerd en werkelijkheidsgetrouw inzicht is in de beginsituatie. De beginsituatie brengen wij in kaart door moderne technieken toe te passen, zoals point cloud- metingen van gevels en 3D-fotoscans van het interieur en exterieur, maar ook ouderwets meet- en tekenwerk. Want alleen met betrouwbare data kunnen wij de kwaliteit realiseren waar du Prie om bekend staat.

Renovaties met 3D-weergaven

Regelmatig voert du Prie renovaties uit, waarbij de oorspronkelijke oude bouwtekeningen en het daarop gebaseerde ontwerp een bruikbaar vetrekpunt vormen voor de technische uitwerking. Maar soms is het archief niet compleet of is een monumentaal gebouw niet goed op tekening gezet. In deze situatie kunnen wij verschillende technieken inzetten om een goede nul-situatie te creëren voor de technische uitwerking. Zo kunnen wij een complete 3D-fotoweergave maken van het te renoveren pand. Daarbij brengen we alles in beeld: van de zichtbare constructiedelen tot en met de profielen van deuren en kozijnen. Het is dan mogelijk om het hele pand virtueel door te lopen. Tijdens een renovatie is dit een betrouwbare bron om op terug te vallen voor onze werkvoorbereiders, zonder dat zij voortdurend in het gebouw hoeven te zijn. Bijkomend voordeel is dat de oorspronkelijke staat van vóór de renovatie ook voor volgende generaties tot in detail in kaart is gebracht en toegankelijk is.

Modelleren van het technisch ontwerp in BIM

Vaak doet du Prie ook de uitwerking van het technisch ontwerp en uitvoeringsontwerp, waarbij dit naar wens van opdrachtgever verwerkt wordt in een al dan niet bestaand Bouw Informatie Model (BIM). Binnen ons team hebben we een aantal ervaren, gespecialiseerde werkvoorbereiders die zich bezighouden met het maken van bouwtekeningen en werken in BIM. Regelmatig volgen wij trainingen om onze kennis en vaardigheden up-to-date te houden. En mocht het nodig zijn, dan kunnen we aanvullende kennis en capaciteit inschakelen vanuit ons netwerk van ervaren tekenbureaus en modelleurs

Het team van du Prie staat voor u klaar

Graag laten wij u zien wat onze kennis en ervaring op het gebied van meten en modelleren in de praktijk oplevert.

Vragen? Wij helpen u graag
Wim van Dijke
Hoofd Calculatie