Naar overzicht

Gemeente Leiden geeft opdracht verbouwing Stadhuis aan du Prie bouw & ontwikkeling

  • Nieuws
  • 14 oktober 2019

Gemeente Leiden geeft opdracht verbouwing Stadhuis aan du Prie bouw & ontwikkeling

De aanbesteding voor de verbouwing van het stadhuis van Leiden is gewonnen door de Leidse aannemer Du Prie bouw & ontwikkeling. Op 8 oktober ondertekenden verantwoordelijk directeur Adrian Los van de gemeente Leiden en Martijn du Prie, directeur van Du Prie, de aannemingsovereenkomst. De werkzaamheden starten in januari 2020. De verwachting is dat het stadhuis na de zomer van 2021 weer zijn deuren opent.

Met de verbouwing wordt het stadhuis, een rijksmonument, aangepast voor een nieuwe, flexibele manier van werken. In de nieuwe situatie komen er driemaal zoveel mensen te
werken dan nu. Daarnaast wordt het gebouw verduurzaamd, onder meer door het toepassen van warmte-koude opslag, met gebruik van water uit de gracht. Tegelijk met de
aanpassingen wordt de monumentale sfeer zoveel mogelijk teruggebracht. De oorspronkelijke binnenhof komt bijvoorbeeld terug, in de vorm van een groene binnentuin.

“We zijn verheugd met de betrokkenheid en expertise van het team van Du Prie,” aldus Marleen Damen, als wethouder verantwoordelijk voor de verbouwing. “Ons stadhuis kent
een rijke en bewogen geschiedenis, die teruggaat tot de 14e eeuw. Met deze verbouwing voegen we daar een nieuw hoofdstuk aan toe. We maken ons mooie stadhuis geschikt om
weer jaren te kunnen dienen als huis van politiek en bestuur, trouwen en werken.”

“Wij zijn als bedrijf met Leidse wortels natuurlijk trots dat deze bijzondere opdracht aan ons is gegeven,” zegt directeur Martijn du Prie. “We zijn blij met het vertrouwen dat de
gemeente in ons stelt en gaan deze uitdaging graag aan. Met aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid, en oog voor de historische waarde van dit beeldbepalende pand midden in
onze stad.”

De gemeente Leiden is tevreden met het uiteindelijke aanbestedingsresultaat, gezien de huidige overspannen bouwmarkt en complexiteit van het werk. In totaal hebben drie
aannemers een aanbieding ingediend. Inhoudelijk voldeden alle drie de aanbiedingen aan de vereisten. De beoordeling vond plaats op basis van de EMVI-criteria (Economisch Meest
Voordelige Inschrijving). Hierbij zijn naast de prijs ook kwalitatieve aspecten meegenomen, zoals het hergebruik van vrijkomende materialen (circulariteit) en het voorkomen van
overlast voor de omgeving. Du Prie bouw en ontwikkeling had verreweg de scherpste en daarmee winnende aanbieding. Hoewel deze wel iets boven de oorspronkelijke begroting
ligt, was er binnen het financiële kader voldoende ruimte gereserveerd om dit verschil van ongeveer 7% op te vangen. De gemeenteraad stemde hiervoor op 19 september jl. in met
een aanvullend krediet.

Publieke dienstverlening naar Stadskantoor
Vanwege de verbouwing van het stadhuis verhuist alle publieke dienstverlening (niet alleen van het stadhuis maar ook van het Stadsbouwhuis) naar het nieuwe Stadskantoor in gebouw LEVEL. Voor paspoorten, rijbewijzen en andere gemeentelijke producten en diensten kunnen inwoners tot en met vrijdag 3 januari 2020 terecht in het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Vanaf 6 januari is de publieke dienstverlening in een nieuw jasje te vinden in het Stadskantoor, direct naast station Leiden Centraal.

Foto: Contractondertekening verbouwing Stadhuis door Martijn du Prie, directeur van Du Prie bouw & ontwikkeling b.v. (links) en Adrian Los, directeur Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Leiden

Bouw verder met du Prie

Een ambitieus idee voor een project, een uitdaging voor een bestaand gebouw, een nieuwe stap in je carrière – wij bouwen graag samen met opdrachtgevers, collega’s en andere stakeholders partijen aan een duurzame relatie. Dat levert de mooiste resultaten op.

Neem contact op
du Prie bouw & ontwikkeling