Naar overzicht

Hergebruik stellingen

  • Nieuws
  • 3 mei 2024

Hergebruik stellingen

Bouwen voor toekomstige generaties betekent dat wij waar mogelijk materialen hergebruiken. Zo hebben we in Leiden de stellingen uit de oude opslag van Noordman Hout, die vrijkwamen bij project De Molen, een tweede leven gegeven. Deze stellingen doen nu dienst in onze eigen werkplaats; natuurlijk hebben we ze wel eerst de herkenbare du Prie-kleur gegeven.

Bouw verder met du Prie

Een ambitieus idee voor een project, een uitdaging voor een bestaand gebouw, een nieuwe stap in je carrière – wij bouwen graag samen met opdrachtgevers, collega’s en andere stakeholders partijen aan een duurzame relatie. Dat levert de mooiste resultaten op.

Neem contact op
du Prie bouw & ontwikkeling