Naar projecten

Poppodium Gebr. De Nobel

  • Leiden
  • Gemeente Leiden
  • Ector Hoogstad Architecten
  • Opgeleverd

Poppodium Gebr. De Nobel was een complex multidisciplinair project midden in de binnenstad van Leiden, waarbij oud en nieuw prachtig zijn gecombineerd: een publieksgebouw met een monumentale schil en een nieuw hart. Het popmuziekcentrum heeft twee concertzalen: een grote  voor 700 personen en een kleine voor 200 personen. Deze zijn nieuw gebouwd in het hart van het bouwblok. Er zijn geavanceerde akoestische maatregelen toegepast. Zo zijn de zalen in de fundering losgekoppeld van de rest van het gebouw. Aan de Marksteeg is het monumentale deel gevestigd met de fabriekshallen die getransformeerd zijn tot foyer met grand café met een monumentale trap. De gevel aan de Marktsteeg is een metselwerkgevel, voorzien van een kaleilaag met aan de buitenzijde metselwerkankers. De gevel is schoongemaakt en gerestaureerd. Ook de huidige zichtbare kapvorm met de goot is behouden en alle materialen zijn zoveel mogelijk hergebruikt. De spanten zijn gerestaureerd en vloerdelen en klinkers zijn hergebruikt op andere plaatsen in het gebouw (ook tegen wanden/plafonds). Aan de Lange Scheistraat kwam een opvallende gevel van oranjebruin cortenstaal. Hierachter en in een voormalig woonhuis aan de Lammermarkt bevinden zich de backstageruimten.

du Prie heeft gezorgd voor het bouwrijp maken van de bouwlocatie, het restaureren van de monumentale gevels aan de Marktsteeg, het restaureren van een monumentaal pand tot kleedkamers en de nieuwbouw van het complex achter deze gevels. Het bouwrijp maken van de locatie omvatte het totale sloopwerk van diverse panden, het demonteren van het monumentale gedeelte, het saneren van de bodemvervuiling en het uitvoeren van archeologisch onderzoek tijdens de sanering.

Nieuwbouw

Meer weten over dit project?

Fred van Hoorn

Bouw verder met du Prie

Een ambitieus idee voor een project, een uitdaging voor een bestaand gebouw, een nieuwe stap in je carrière – wij bouwen graag samen met opdrachtgevers, collega’s en andere stakeholders partijen aan een duurzame relatie. Dat levert de mooiste resultaten op.

Neem contact op
du Prie bouw & ontwikkeling