Naar projecten

Tijdelijke Rechtbank Amsterdam

  • Amsterdam
  • dpcp (in opdracht van Rijksvastgoedbedrijf)
  • cepezed Delft
  • Opgeleverd

In opdracht van het consortium dpcp heeft du Prie bouw & ontwikkeling de bouwkundige realisatie van de Design, Build, Maintain & Remove (DBMR)-opdracht van de nieuwbouw van de tijdelijke rechtbank in Amsterdam uitgevoerd. cepezed en cepezedinterieur waren als architect en interieurarchitect bij het project betrokken. Putman installaties en Schoonderbeek installateurs hebben respectievelijk de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties uitgevoerd, gecoördineerd door du Prie. Alle uitvoerende partijen waren al in het ontwerpproces actief binnen het project. Ook het onderhoud van het pand gedurende de gebruiksperiode valt binnen de opdracht, net als de demontage van het gebouw na afloop.

De tijdelijke nieuwbouw van 5.662 m2 op het terrein van het bestaande Parnas-complex aan de Parnassusweg vormt samen met de bestaande torens E en F de tijdelijke rechtbank. Hier vindt een groot deel van de rechtspraak doorgang in de vijf jaar dat op hetzelfde perceel een nieuwe permanente herhuisvesting wordt ontwikkeld. In het tijdelijke gebouw vinden tijdens de gebruiksperiode essentiële processen van de rechtbank plaats. Het tijdelijke gebouw moet daarom representatief zijn en voldoen aan strenge eisen ten aanzien van outillage, logistiek, akoestiek, comfort en veiligheid. Voor zowel de tijdelijke als permanente nieuwbouw vindt gedeeltelijke sloop van het bestaande complex plaats. Na afloop van de gebruiksperiode is het gebouw in zijn geheel herbruikbaar op een andere locatie.

De complexe logistieke situatie op de Zuidas in Amsterdam en de dagelijkse praktijk van de Amsterdamse rechtbank waren een extra uitdaging. Door goed overleg met de verschillende stakeholders in het gebied en dagelijks contact met de rechtbank is het gelukt om de bouw naar ieders tevredenheid te laten verlopen. Wij zijn dan ook trots op gebouw én proces.

Meer weten over dit project?

René Middelkoop

Bouw verder met du Prie

Een ambitieus idee voor een project, een uitdaging voor een bestaand gebouw, een nieuwe stap in je carrière – wij bouwen graag samen met opdrachtgevers, collega’s en andere stakeholders partijen aan een duurzame relatie. Dat levert de mooiste resultaten op.

Neem contact op
du Prie bouw & ontwikkeling