Naar overzicht

Start stikstofarme bouw van beveiligd zorgcentrum naast natuurgebied

  • Nieuws
  • 8 juli 2022

Het kan wel, stikstofarm bouwen. In Scheveningen laten Du Prie en cepezed zien hoe. Met elektrisch bouwmaterieel verrijst op het terrein van de PI Haaglanden een nieuw zorgcentrum. Door verder te gaan dan de stikstofnorm momenteel voorschrijft, toont het Rijksvastgoedbedrijf zich een ambitieuze opdrachtgever.

 

Elektrisch

De Penitentiaire Inrichting Haaglanden aan de rand van Scheveningen is bestemd voor justitiabelen die psychische of somatische zorg nodig hebben. Midden juni 2022 startte de bouw van een nieuw Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) op het terrein. Door te kiezen voor elektrisch materieel ondervinden de justitiabelen weinig overlast van de bouw. Zo wordt de fundering bijvoorbeeld niet geheid, maar nauwelijks hoorbaar elektrisch geschroefd. En bouwpersoneel wordt elektrisch van en naar een parkeerplaats even verderop in de stad gereden.

 

Aangenaam verrast

Daarbij is deze manier van bouwen ook nog eens stikstofarm. Een lage stikstofuitstoot was een vereiste toen consortium dpcp (Du Prie bouw & ontwikkeling en cepezedprojects) de opdracht kreeg, omdat de PI vlak bij twee beschermde duingebieden ligt. Na de gunning versoepelden de regels echter. Toch hield opdrachtgever het Rijksvastgoedbedrijf vast aan het oorspronkelijke plan. Het Rijksvastgoedbedrijf is ‘aangenaam verrast door de mogelijkheden van stikstofarme bouw’ en wil ‘bijdragen aan kennisontwikkeling’.

 

Tuin

Het zorgcentrum bestaat straks uit een hoofdgebouw van twee bouwlagen met drie eenlaagse vleugels. Justitiabelen kunnen er onder meer terecht voor zorg die niet in een van de andere justitiële instellingen geboden kan worden. Zij kunnen er bijvoorbeeld herstellen na een ziekenhuisopname, of revalideren. De tuin rond de drie vleugels is deels toegankelijk voor de justitiabelen, zelfs in een rolstoel of bed. Het tuinontwerp en beplantingsplan zijn geënt op het omliggende duinlandschap.

 

Uitgekiend proces

Een innovatieve uitvoering als van het nieuwe JCvSZ staat of valt met een uitgekiend proces en geprefabriceerde onderdelen. Hoewel geen deel van de uitvraag, ging cepezed bij het ontwerpen van de lichte, kwalitatief hoogstaande prefab-elementen ook uit van hergebruik. Het JCvSZ zou na tien jaar dus ook weer kunnen worden gedemonteerd om vervolgens elders dienst te doen.

 

Bouw verder met du Prie

Een ambitieus idee voor een project, een uitdaging voor een bestaand gebouw, een nieuwe stap in je carrière – wij bouwen graag samen met opdrachtgevers, collega’s en andere stakeholders partijen aan een duurzame relatie. Dat levert de mooiste resultaten op.

Neem contact op
du Prie bouw & ontwikkeling