Naar overzicht

Circulaire Tijdelijke Rechtbank Amsterdam verhuist naar Enschede!

  • Nieuws
  • 1 juli 2021

Circulaire Tijdelijke Rechtbank Amsterdam verhuist naar Enschede!

Na ruim vijf jaar wordt het gebouw ‘Tijdelijke Rechtbank Amsterdam’ verplaatst naar een nieuwe locatie. Vanaf 1 juli begint de demontage en naar verwachting wordt het gebouw begin 2022 in gebruik genomen op het ‘Kennispark’ (gebied Business & Science Park/Campus UT) in Enschede. De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam is ontworpen als tijdelijk onderkomen voor de rechtbank en bevat nu specifieke publieksfuncties, zittingszalen, ruimtes voor de rechtelijke macht en ophoudruimtes voor verdachten. Nu de nieuwe permanente rechtbank in Amsterdam klaar is, verplaatst het tijdelijke gebouw volgens plan naar zijn nieuwe locatie.

Het project is in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gerealiseerd door dpcp bv; een samenwerking tussen cepezedprojects en Du Prie bouw & ontwikkeling. Het ontwerp is van architectenbureau cepezed en Du Prie was verantwoordelijk voor de uitvoering. De demontabele constructie is samen met IMd Raadgevende Ingenieurs ontworpen. Het verplaatsen van het gebouw is onderdeel van de strategie van dpcp om verspilling van materiaal en energie tegen te gaan en het gebouw hoogwaardig te hergebruiken. De Tijdelijke Rechtbank is daarmee een bijzonder voorbeeld van circulair bouwen. Deze voorbeeldrol wordt bevestigd door de vele publicaties erover en de prijzen die het ontwerp ontvangt.

Ontworpen om te verplaatsen
De Tijdelijke Rechtbank is ontworpen en gebouwd om te worden verplaatst. De opdracht betrof een DBMR-opdracht: Design, Build, Maintain & Remove. Tijdens het ontwerpproces waren de R-ladder van circulaire prioriteiten en de ‘shearing layers’ van Stewart Brand leidend. Er is met name ingezet op de aspecten Refuse, Reduce en Reuse. Dit is onder meer bereikt door gebruik te maken van droge verbindingen en onderscheid te maken tussen het generieke casco en de specifieke inbouw.

Voor de verplaatsing heeft dpcp de expertise en ervaring ingeschakeld van Lagemaat uit Heerde, een bedrijf met gedegen ervaring in de- en remontage van gebouwen. Aan de hand van een unieke codering gebaseerd op het 3d-model en een 3d-scan is de precieze positie van ieder onderdeel bekend. Kleinere elementen worden in containers vervoerd en grotere, zoals de loopbrug, worden direct op vrachtwagens geladen. In Enschede wordt het gebouw weer volledig geremonteerd. Materialen die niet hergebruikt worden, verwerkt Lagemaat in andere projecten. Een minimale hoeveelheid wordt hoogwaardig gerecycled.

De- en remontage van het gebouw is niet alleen duurzaam, maar staat ook garant voor minder overlast dan traditionele sloopwerkzaamheden. De werkwijze en maatregelen om hinder te voorkomen zijn in samenspraak met het Rijksvastgoedbedrijf en de Gemeente Amsterdam opgesteld door Lagemaat en dpcp.

In Enschede wordt het gebouw door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel geëxploiteerd als kantoor- en onderzoeksruimte.

Bouw verder met du Prie

Een ambitieus idee voor een project, een uitdaging voor een bestaand gebouw, een nieuwe stap in je carrière – wij bouwen graag samen met opdrachtgevers, collega’s en andere stakeholders partijen aan een duurzame relatie. Dat levert de mooiste resultaten op.

Neem contact op
du Prie bouw & ontwikkeling